مدرس و بنیان گذار علم QRT

آموزش به بیش از 1000 دانشجو در زمینه های تقویت حافظه ، nlp ، qrt ، مهارت های زندگی و توسغه فکر

مربی بیش از ده کسب و کار

مدیریت عامل سه کسب و کار اینترنتی

عضو هیئت مدیره آکادمی آوات

دیدگاه‌تان را بنویسید: